Klankbordgroep 3 juni

Via de Dorpsraad hebben we onderstaande mails ontvangen. Als omwonenden zitten we blijkbaar nog steeds niet aan tafel bij de gemeente….. Vooralsnog is het op afstand bedienen van de Van Leerbrug dus van de baan. We hebben echter nog veel vragen. We zullen na de klankbordgroep van as. woensdag een update geven.

Geachte leden van de klankbordgroep,

Graag informeren we jullie over het volgende, in aansluiting op de mail van Jan Scheeve (zie onderstaand).

Het college heeft afgelopen dinsdag een voorlopig besluit genomen om het onderzoek naar het op afstand bedienen van de bruggen in Loenen, Vreeland en Breukelen af te sluiten. Er bleek onvoldoende draagvlak te zijn voor brugbediening op afstand. Met de maatregel was een jaarlijkse besparing van 100.000,- gemoeid. Samen met de dorpsraden van de drie kernen gaat het college nu op zoek naar alternatieve mogelijkheden om deze besparing alsnog te realiseren. De gemeente start met de kern Vreeland.  Continue reading

Aanvraag status Rijksmonument voor Van Leerbrug

We hebben bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de suggestie ingediend om de Van Leerbrug de status van Rijksmonument te geven. De motivatie hiervoor in het kort: “De Van Leerbrug in Vreeland, met bijbehorend brugwachtershuisje, heeft een bijzondere, beeldbepalende betekenis voor het dorp Vreeland. De geschiedenis van de brug gaat terug naar de 16e eeuw. De brug is het hart van het dorp wat de bewoners koesteren door de brug schoon te houden en te versieren met bloemen en sfeervolle verlichting. De Van Leerbrug is in 2000 in de Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht aangemerkt als ‘monumentaal en zeer waardevol’, ‘een object wat mogelijk in aanmerking komt voor de gemeentelijke monumentenlijst’. Namens alle direct omwonenden willen we de Van Leerbrug, samen met het brugwachtershuisje, voordragen om als rijksmonument in aanmerking te komen.” In de bijlage de uitgebreide motivatie met foto’s. 

Motivatie Van Leerbrug Rijksmonument (357.4 KiB)

Klankbordgroep

Afgelopen maandag hebben we klankbordgroep gehad. Vanuit Vreeland een delegatie en mix van omwonenden en dorpsraad. Zoals hier te zien is hadden we net een rapport binnen. Uit dit rapport blijkt wat ons betreft dat op afstand bedienen van onze brug financieel ook geen voordeel oplevert. Naast alle tegenargumenten lijkt het ons wel duidelijk dat de plannen geen doorgang kunnen vinden. RTV Utrecht heeft hier een paar uur voor de klankbordgroep een item aan gewijd.

Tot onze verbazing werd ons tijdens de klankbordgroep meegedeeld dat de cijfers van het rapport (revisie 2) niet kloppen. Tijdens de klankbordgroep zijn ons op papier wat nieuwe cijfers aangeleverd. De terugverdientijd is plotseling volgens de gemeente veel korter….. Het is een dubieuze gang van zaken.

Bijgaand ons verslag van de vergadering.

2015-03-23 Verslag Klankbordgroep Brug AK (58.1 KiB)

De Van Leerbrug is weer schoon!

Mooi begin van de lente op een regenachtige zaterdag. Een schone brug is ook noodzaak voor ons feestjaar Vreeland 750. De schone brug meteen maar de hoofdfoto van de site gemaakt.

Hartelijk dank Gerard Versteeg, Michiel van Dis, Rogier Sluyter, Mike Mol voor de hogedrukspuit en organisatie, Hans Bots, Mijndert Pon en John Coers voor de hoogwerker die we mochten lenen.

Morgen Schoonmaken Brug

Morgenochtend zaterdag 21 maart van 09.30 tot 12.00 uur gaan we met vereende krachten de Van Leerbrug weer schoonmaken. De blikvanger in ons dorp is na de schoonmaakactie van juni 2013 alweer groen uitgeslagen en ziet er niet verzorgd uit. En met het feestjaar voor de boeg willen we zéker dat de brug er stralend wit bij staat! Johny Coers stelt wederom een hoogwerker ter beschikking, Mike Mol zijn professionele hogedrukspuit en Gerard Versteeg durft het weer aan om in de hoogwerker de bovenkant van de brug schoon te stralen.De koffie staat klaar voor de vrijwilligers. Komt zoveel mogelijk helpen, neem een emmer en borstel/doekje mee en laat de zelfredzaamheid en saamhorigheid van Vreeland zien. Dit waren niet voor niets de redenen waarom Vreeland in 2012 tot wereldwonder van Stichtse Vecht is verkozen!