Monthly Archives: June 2013

Dat is nog eens een mooie geste!!

Beste Dorpsgenoten,

Diegene die vandaag hebben geholpen met het schoonmaken van de Van Leerbrug wil ik graag uitnodigen voor een boottocht op 20 juni start 19.00 uur van twee uur over de Vecht met een drankje als blijk van waardering voor jullie harde werk van vandaag. De brug ziet er weer erg mooi. Stuur mij even een mailtje naar info@uwsalonboot.nl als je erbij wilt zijn.

Arjen Zweedijk

Bericht in de Vreelandbode 13 juni 2013

Op 7 mei jl. heeft het college van B&W van de gemeente Stichtse Vecht besloten een ‘nader onderzoek’ in te stellen naar de centrale brugbediening. Dit zou voor de Van Leer-brug betekenen dat de brugwachter verdwijnt, er alarmlichten, extra borden en camera’s bij de brug geplaatst worden en er bij het openen en sluiten van de brug een geluidssignaal te horen zal zijn.

We hebben ondertussen de wethouders de Groene (Water/Verkeer) en Wiersema (Kleine Kernen) kenbaar gemaakt dat wij op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen in dit onderzoek. De fractievoorzitters in de gemeenteraad hebben we om hun standpunt gevraagd. Continue reading