Monthly Archives: March 2014

Uitnodiging Dorpsraad

Beste dorpsgenoot,

Inmiddels al traditie – en dus organiseert de Dorpsraad ook dit jaar aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen op

donderdag 6 maart om 19.30 uur

een verkiezingsdebat in het Dorpshuis in Vreeland. Iedereen is welkom!

Alle politieke partijen die meedoen aan deze verkiezingen zullen aanwezig zijn, de avond zal worden geleid door Erik Kuperus en Jan Corstjens. Zij zullen er voor zorgen dat het een levendig en spraakmakend debat wordt en dat de politici bij de les blijven. Zoals we van dit bekende duo mogen verwachten hebben ze een bijzondere opzet voor de avond bedacht die doet vermoeden dat er scherp gediscussieerd zal worden, maar dat er ook gelachen zal worden!

Voor de pauze worden zaken besproken  die van belang zijn voor Vreeland, zoals het mogelijk verdwijnen van de brugwachter, maar ook landelijke items als de  participatie samenleving en de wijze waarop deze vanaf volgend jaar vorm zal moeten krijgen binnen de gemeente.

Na de pauze worden de vragen van dorpsbewoners en mogelijk dus die van uzelf, beantwoord.

Komt allen. Het belooft een interessante en sprankelende avond te worden !

Komt allen. Het belooft een interessante en sprankelende avond te worden !