Monthly Archives: January 2015

Reactie gemeente op WOB verzoek en ingebreke stelling

Bijgaand de reactie van de gemeente. Nog steeds geen antwoorden op de vragen. Vanzelfsprekend zullen we reageren. We zijn ons momenteel aan het beraden wat de beste manier is.

Het is vreemd dat de gemeente ons consequent informatie blijft onthouden. Zeker omdat alle politieke partijen zich tegen het verdwijnen van de brugwachter hebben uitgesproken.

20141229 antwoord van college