Monthly Archives: February 2015

De klankbordgroep maakt een start, maar wij zijn niet uitgenodigd.

Het is niet te geloven, maar echt waar. De klankbordgroep die al in het voorjaar van 2013 is toegezegd gaat nu samen komen. De enige genodigden zijn echter de dorpsraden van Breukelen, Loenen en Vreeland. Wij als omwonenden met 600 handtekeningen tegen het verdwijnen van de brugwachter en met inmiddels een flink dossier zijn niet uitgenodigd. Dit ondanks toezegging van de wethouder (Email 10 juni 2013) dat we als direct omwonenden hiervoor uitgenodigd zouden worden. Continue reading

Tweede Kamerlid Norbert Klein bezoekt Vreeland inzake Van Leerbrug 

Op maandag 9 maart a.s. zal Tweede Kamerlid Norbert Klein (Vrijzinnige Partij) met de direct omwonenden van de Van Leerbrug komen praten over het gebrek aan duidelijkheid bij de gemeente over het al dan niet op afstand bedienbaar maken van de brug over de Vecht. Zoals bekend onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om de Van Leerbrug (en de dorpsbruggen in Loenen en Breukelen) op afstand te bedienen. Ondanks jarenlange toezeggingen door de gemeente om een klankbordwerkgroep in het leven te roepen, is deze nog steeds niet gerealiseerd. Zodoende dreigt nu besluitvorming zonder input van de omwonenden.

Continue reading

Documenten

De hoeveelheid documenten begint serieuze vormen aan te nemen. Daarom hebben we een nieuwe pagina aangemaakt “documenten”. Hierin is alle documentatie terug te vinden. Zowel correspondentie als andere interessante documenten zullen we hierin zetten.

Hierbij als uitsmijter een document wat we wij de afwijzing van het WOB verzoek hebben ontvangen. Namelijk het “instandhoudingsplan Van Leerbrug 2013”. Heel erg professioneel ziet het er niet uit……

20141229 Instandhoudingsplan Van Leerbrug 2013 Afstandbediening Bruggen (3.0 MiB)