Monthly Archives: March 2015

Klankbordgroep

Afgelopen maandag hebben we klankbordgroep gehad. Vanuit Vreeland een delegatie en mix van omwonenden en dorpsraad. Zoals hier te zien is hadden we net een rapport binnen. Uit dit rapport blijkt wat ons betreft dat op afstand bedienen van onze brug financieel ook geen voordeel oplevert. Naast alle tegenargumenten lijkt het ons wel duidelijk dat de plannen geen doorgang kunnen vinden. RTV Utrecht heeft hier een paar uur voor de klankbordgroep een item aan gewijd.

Tot onze verbazing werd ons tijdens de klankbordgroep meegedeeld dat de cijfers van het rapport (revisie 2) niet kloppen. Tijdens de klankbordgroep zijn ons op papier wat nieuwe cijfers aangeleverd. De terugverdientijd is plotseling volgens de gemeente veel korter….. Het is een dubieuze gang van zaken.

Bijgaand ons verslag van de vergadering.

2015-03-23 Verslag Klankbordgroep Brug AK (58.1 KiB)

De Van Leerbrug is weer schoon!

Mooi begin van de lente op een regenachtige zaterdag. Een schone brug is ook noodzaak voor ons feestjaar Vreeland 750. De schone brug meteen maar de hoofdfoto van de site gemaakt.

Hartelijk dank Gerard Versteeg, Michiel van Dis, Rogier Sluyter, Mike Mol voor de hogedrukspuit en organisatie, Hans Bots, Mijndert Pon en John Coers voor de hoogwerker die we mochten lenen.

Morgen Schoonmaken Brug

Morgenochtend zaterdag 21 maart van 09.30 tot 12.00 uur gaan we met vereende krachten de Van Leerbrug weer schoonmaken. De blikvanger in ons dorp is na de schoonmaakactie van juni 2013 alweer groen uitgeslagen en ziet er niet verzorgd uit. En met het feestjaar voor de boeg willen we zéker dat de brug er stralend wit bij staat! Johny Coers stelt wederom een hoogwerker ter beschikking, Mike Mol zijn professionele hogedrukspuit en Gerard Versteeg durft het weer aan om in de hoogwerker de bovenkant van de brug schoon te stralen.De koffie staat klaar voor de vrijwilligers. Komt zoveel mogelijk helpen, neem een emmer en borstel/doekje mee en laat de zelfredzaamheid en saamhorigheid van Vreeland zien. Dit waren niet voor niets de redenen waarom Vreeland in 2012 tot wereldwonder van Stichtse Vecht is verkozen!

We hebben reactie van de gemeente!!

Vandaag kwam via de post het Programma van Eisen versie 2. Dit is blijkbaar een gewijzigde versie van het plan wat ons in eerste instantie geweigerd is. Verder hebben we diverse documenten uit 2012 ontvangen die we nog niet kenden. Die waren er blijkbaar toch……….

Als laatste nieuwtje zijn Karin en Caroline op de lijst van genodigden gezet voor de klankbordgroep. Dat is best typisch, want we zijn nooit uitgenodigd en hebben ons nooit aangemeld. We zijn hier via de dorpsraad achtergekomen. Maar goed niet zeuren. Uiteindelijk gaat het om het resultaat niet waar?

Hierbij de documenten. Met name het Programma van Eisen is de moeite waard om door te nemen. Op- of aanmerkingen, slimme vragen? Stuur ze aub naar info@vanleerbrugvreeland.nl

20150318 Programma Van Eisen Versie 2 Bijlagen (4.6 MiB)

T24.11.12-00 Inspectieplan (177.2 KiB)

T24.11.12-13 Inspectieresultaten Van Leerbrug Vreeland (1.8 MiB)

T24.11.12-50 Risico-Inventarisatie-Evaluatie (146.6 KiB)

T24.11.12-51 Risicoberekening (90.4 KiB)

 

2015-03-18 Antwoord Van College (1.8 MiB)

Brief adviescommissie bezwaarschriften

Zoals bekend hebben we bezwaar ingediend tegen het afwijzen van de WOB verzoeken. Omdat we dit hebben gedaan namens de direct omwonenden vraagt de “adviescommissie bezwaarschriften” van de gemeente een lijst met de NAW gegevens van de direct omwonenden en een machtiging om bezwaar te maken. Bijgaand de brief die we hebben ontvangen.

De omwonenden hebben inmiddels van ons een machtiging ontvangen. De respons is hartstikke goed. Mocht je de machtiging nog niet hebben geleverd (voorzien van twee handtekeningen, indien van toepassing), doe dan graag voor het weekeinde.

Adviescie Bezwaarschriften (817.3 KiB)

Brieven gestuurd aan de Gemeenteraad

Bijgaand twee brieven die de afgelopen dagen zijn gestuurd naar de gemeenteraad. Eén is geschreven door de direct omwonenden, zoals we afgesproken hebben tijdens onze laatste bijeenkomst op 9 maart. De andere brief is geschreven door Wilco en Caroline Berends als ondernemers van Restaurant De Nederlanden.

20150317 Brief Aan Gemeenteraad (1.6 MiB)

20150316 Brf Aan Raad Caroline En Wilco Berends (50.6 KiB)

Zelfs inspraak voor gemeente een brug te ver

Op 9 maart jl. hebben we een zeer vruchtbare bijeenkomst gehad met een grote groep omwonenden van de brug. Gast was Norbert Klein tweede kamer lid van de vrijzinnige partij. Van de gemeente waren wethouders en fractievoorzitters uitgenodigd. Helaas hebben zij geen gehoor gegeven aan de uitnodiging. We hebben weer veel acties uitgezet en zijn tot een aantal nieuwe ideeën gekomen. Dus wordt vervolgd!! Bijgaand het persbericht van de vrijzinnige partij.

Geen Inspraak Maar Samenspraak (581.0 KiB)