Monthly Archives: April 2015

Aanvraag status Rijksmonument voor Van Leerbrug

We hebben bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de suggestie ingediend om de Van Leerbrug de status van Rijksmonument te geven. De motivatie hiervoor in het kort: “De Van Leerbrug in Vreeland, met bijbehorend brugwachtershuisje, heeft een bijzondere, beeldbepalende betekenis voor het dorp Vreeland. De geschiedenis van de brug gaat terug naar de 16e eeuw. De brug is het hart van het dorp wat de bewoners koesteren door de brug schoon te houden en te versieren met bloemen en sfeervolle verlichting. De Van Leerbrug is in 2000 in de Monumenten Inventarisatie Provincie Utrecht aangemerkt als ‘monumentaal en zeer waardevol’, ‘een object wat mogelijk in aanmerking komt voor de gemeentelijke monumentenlijst’. Namens alle direct omwonenden willen we de Van Leerbrug, samen met het brugwachtershuisje, voordragen om als rijksmonument in aanmerking te komen.” In de bijlage de uitgebreide motivatie met foto’s. 

Motivatie Van Leerbrug Rijksmonument (357.4 KiB)