Author Archives: admin

We hebben reactie van de gemeente!!

Vandaag kwam via de post het Programma van Eisen versie 2. Dit is blijkbaar een gewijzigde versie van het plan wat ons in eerste instantie geweigerd is. Verder hebben we diverse documenten uit 2012 ontvangen die we nog niet kenden. Die waren er blijkbaar toch……….

Als laatste nieuwtje zijn Karin en Caroline op de lijst van genodigden gezet voor de klankbordgroep. Dat is best typisch, want we zijn nooit uitgenodigd en hebben ons nooit aangemeld. We zijn hier via de dorpsraad achtergekomen. Maar goed niet zeuren. Uiteindelijk gaat het om het resultaat niet waar?

Hierbij de documenten. Met name het Programma van Eisen is de moeite waard om door te nemen. Op- of aanmerkingen, slimme vragen? Stuur ze aub naar info@vanleerbrugvreeland.nl

20150318 Programma Van Eisen Versie 2 Bijlagen (4.6 MiB)

T24.11.12-00 Inspectieplan (177.2 KiB)

T24.11.12-13 Inspectieresultaten Van Leerbrug Vreeland (1.8 MiB)

T24.11.12-50 Risico-Inventarisatie-Evaluatie (146.6 KiB)

T24.11.12-51 Risicoberekening (90.4 KiB)

 

2015-03-18 Antwoord Van College (1.8 MiB)

Brief adviescommissie bezwaarschriften

Zoals bekend hebben we bezwaar ingediend tegen het afwijzen van de WOB verzoeken. Omdat we dit hebben gedaan namens de direct omwonenden vraagt de “adviescommissie bezwaarschriften” van de gemeente een lijst met de NAW gegevens van de direct omwonenden en een machtiging om bezwaar te maken. Bijgaand de brief die we hebben ontvangen.

De omwonenden hebben inmiddels van ons een machtiging ontvangen. De respons is hartstikke goed. Mocht je de machtiging nog niet hebben geleverd (voorzien van twee handtekeningen, indien van toepassing), doe dan graag voor het weekeinde.

Adviescie Bezwaarschriften (817.3 KiB)

Brieven gestuurd aan de Gemeenteraad

Bijgaand twee brieven die de afgelopen dagen zijn gestuurd naar de gemeenteraad. Eén is geschreven door de direct omwonenden, zoals we afgesproken hebben tijdens onze laatste bijeenkomst op 9 maart. De andere brief is geschreven door Wilco en Caroline Berends als ondernemers van Restaurant De Nederlanden.

20150317 Brief Aan Gemeenteraad (1.6 MiB)

20150316 Brf Aan Raad Caroline En Wilco Berends (50.6 KiB)

Zelfs inspraak voor gemeente een brug te ver

Op 9 maart jl. hebben we een zeer vruchtbare bijeenkomst gehad met een grote groep omwonenden van de brug. Gast was Norbert Klein tweede kamer lid van de vrijzinnige partij. Van de gemeente waren wethouders en fractievoorzitters uitgenodigd. Helaas hebben zij geen gehoor gegeven aan de uitnodiging. We hebben weer veel acties uitgezet en zijn tot een aantal nieuwe ideeën gekomen. Dus wordt vervolgd!! Bijgaand het persbericht van de vrijzinnige partij.

Geen Inspraak Maar Samenspraak (581.0 KiB)

De klankbordgroep maakt een start, maar wij zijn niet uitgenodigd.

Het is niet te geloven, maar echt waar. De klankbordgroep die al in het voorjaar van 2013 is toegezegd gaat nu samen komen. De enige genodigden zijn echter de dorpsraden van Breukelen, Loenen en Vreeland. Wij als omwonenden met 600 handtekeningen tegen het verdwijnen van de brugwachter en met inmiddels een flink dossier zijn niet uitgenodigd. Dit ondanks toezegging van de wethouder (Email 10 juni 2013) dat we als direct omwonenden hiervoor uitgenodigd zouden worden. Continue reading

Tweede Kamerlid Norbert Klein bezoekt Vreeland inzake Van Leerbrug 

Op maandag 9 maart a.s. zal Tweede Kamerlid Norbert Klein (Vrijzinnige Partij) met de direct omwonenden van de Van Leerbrug komen praten over het gebrek aan duidelijkheid bij de gemeente over het al dan niet op afstand bedienbaar maken van de brug over de Vecht. Zoals bekend onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om de Van Leerbrug (en de dorpsbruggen in Loenen en Breukelen) op afstand te bedienen. Ondanks jarenlange toezeggingen door de gemeente om een klankbordwerkgroep in het leven te roepen, is deze nog steeds niet gerealiseerd. Zodoende dreigt nu besluitvorming zonder input van de omwonenden.

Continue reading

Documenten

De hoeveelheid documenten begint serieuze vormen aan te nemen. Daarom hebben we een nieuwe pagina aangemaakt “documenten”. Hierin is alle documentatie terug te vinden. Zowel correspondentie als andere interessante documenten zullen we hierin zetten.

Hierbij als uitsmijter een document wat we wij de afwijzing van het WOB verzoek hebben ontvangen. Namelijk het “instandhoudingsplan Van Leerbrug 2013”. Heel erg professioneel ziet het er niet uit……

20141229 Instandhoudingsplan Van Leerbrug 2013 Afstandbediening Bruggen (3.0 MiB)