Bericht in de Vreelandbode 13 juni 2013

Op 7 mei jl. heeft het college van B&W van de gemeente Stichtse Vecht besloten een ‘nader onderzoek’ in te stellen naar de centrale brugbediening. Dit zou voor de Van Leer-brug betekenen dat de brugwachter verdwijnt, er alarmlichten, extra borden en camera’s bij de brug geplaatst worden en er bij het openen en sluiten van de brug een geluidssignaal te horen zal zijn.

We hebben ondertussen de wethouders de Groene (Water/Verkeer) en Wiersema (Kleine Kernen) kenbaar gemaakt dat wij op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen in dit onderzoek. De fractievoorzitters in de gemeenteraad hebben we om hun standpunt gevraagd.

We zijn van plan op 25 juni a.s. in te spreken bij de raadsvergadering. Graag willen we voor deze datum de mening alle dorpsbewoners weten.

Bij Aloys ligt een handtekeningenlijst voor iedereen die het automatiseren van de Van Leer-brug een slecht plan vindt.

Andere reacties kunt u mailen naar info@vanleerbrugvreeland.nl.

Namens de direct omwonenden,

Pauline van der Hoeden, Caroline Berends, Wilco Berends, Dirk Jan van der Hoeden, Michiel van Dis, Karin van Dis

1 thought on “Bericht in de Vreelandbode 13 juni 2013

Leave a Reply to Willem Huberts on Facebook Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *