Bezwaar weigering WOB verzoek

Vandaag hebben we bijgaande brief verstuurd aan de gemeente. Samengevat: We zijn van mening dat onze vragen nog steeds niet beantwoord zijn, het WOB verzoek ten onrechte is afgewezen en dat er nog steeds documenten ontbreken. Daarom hebben we opnieuw WOB verzoeken ingediend.

2015-02-07 Bezwaar Tegen Weigering Wob-verzoek (3.7 MiB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *