Brief adviescommissie bezwaarschriften

Zoals bekend hebben we bezwaar ingediend tegen het afwijzen van de WOB verzoeken. Omdat we dit hebben gedaan namens de direct omwonenden vraagt de “adviescommissie bezwaarschriften” van de gemeente een lijst met de NAW gegevens van de direct omwonenden en een machtiging om bezwaar te maken. Bijgaand de brief die we hebben ontvangen.

De omwonenden hebben inmiddels van ons een machtiging ontvangen. De respons is hartstikke goed. Mocht je de machtiging nog niet hebben geleverd (voorzien van twee handtekeningen, indien van toepassing), doe dan graag voor het weekeinde.

Adviescie Bezwaarschriften (817.3 KiB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *