Category Archives: Communicatie

We hebben reactie van de gemeente!!

Vandaag kwam via de post het Programma van Eisen versie 2. Dit is blijkbaar een gewijzigde versie van het plan wat ons in eerste instantie geweigerd is. Verder hebben we diverse documenten uit 2012 ontvangen die we nog niet kenden. Die waren er blijkbaar toch……….

Als laatste nieuwtje zijn Karin en Caroline op de lijst van genodigden gezet voor de klankbordgroep. Dat is best typisch, want we zijn nooit uitgenodigd en hebben ons nooit aangemeld. We zijn hier via de dorpsraad achtergekomen. Maar goed niet zeuren. Uiteindelijk gaat het om het resultaat niet waar?

Hierbij de documenten. Met name het Programma van Eisen is de moeite waard om door te nemen. Op- of aanmerkingen, slimme vragen? Stuur ze aub naar info@vanleerbrugvreeland.nl

20150318 Programma Van Eisen Versie 2 Bijlagen (4.6 MiB)

T24.11.12-00 Inspectieplan (177.2 KiB)

T24.11.12-13 Inspectieresultaten Van Leerbrug Vreeland (1.8 MiB)

T24.11.12-50 Risico-Inventarisatie-Evaluatie (146.6 KiB)

T24.11.12-51 Risicoberekening (90.4 KiB)

 

2015-03-18 Antwoord Van College (1.8 MiB)

Brieven gestuurd aan de Gemeenteraad

Bijgaand twee brieven die de afgelopen dagen zijn gestuurd naar de gemeenteraad. Eén is geschreven door de direct omwonenden, zoals we afgesproken hebben tijdens onze laatste bijeenkomst op 9 maart. De andere brief is geschreven door Wilco en Caroline Berends als ondernemers van Restaurant De Nederlanden.

20150317 Brief Aan Gemeenteraad (1.6 MiB)

20150316 Brf Aan Raad Caroline En Wilco Berends (50.6 KiB)

De klankbordgroep maakt een start, maar wij zijn niet uitgenodigd.

Het is niet te geloven, maar echt waar. De klankbordgroep die al in het voorjaar van 2013 is toegezegd gaat nu samen komen. De enige genodigden zijn echter de dorpsraden van Breukelen, Loenen en Vreeland. Wij als omwonenden met 600 handtekeningen tegen het verdwijnen van de brugwachter en met inmiddels een flink dossier zijn niet uitgenodigd. Dit ondanks toezegging van de wethouder (Email 10 juni 2013) dat we als direct omwonenden hiervoor uitgenodigd zouden worden. Continue reading

Uitnodiging Dorpsraad

Beste dorpsgenoot,

Inmiddels al traditie – en dus organiseert de Dorpsraad ook dit jaar aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen op

donderdag 6 maart om 19.30 uur

een verkiezingsdebat in het Dorpshuis in Vreeland. Iedereen is welkom!

Alle politieke partijen die meedoen aan deze verkiezingen zullen aanwezig zijn, de avond zal worden geleid door Erik Kuperus en Jan Corstjens. Zij zullen er voor zorgen dat het een levendig en spraakmakend debat wordt en dat de politici bij de les blijven. Zoals we van dit bekende duo mogen verwachten hebben ze een bijzondere opzet voor de avond bedacht die doet vermoeden dat er scherp gediscussieerd zal worden, maar dat er ook gelachen zal worden!

Voor de pauze worden zaken besproken  die van belang zijn voor Vreeland, zoals het mogelijk verdwijnen van de brugwachter, maar ook landelijke items als de  participatie samenleving en de wijze waarop deze vanaf volgend jaar vorm zal moeten krijgen binnen de gemeente.

Na de pauze worden de vragen van dorpsbewoners en mogelijk dus die van uzelf, beantwoord.

Komt allen. Het belooft een interessante en sprankelende avond te worden !

Komt allen. Het belooft een interessante en sprankelende avond te worden !

Brugborrel

Op zondag 27 oktober ‘vieren’ wij traditiegetrouw het einde van de dagelijkse bediening van de Van Leerbrug. Het zomerseizoen is dan definitief afgelopen. De borrel wordt gehouden naast de brug en alle Vreelanders zijn van harte welkom. Dit jaar zijn ook burgemeester, wethouders en alle fractie-voorzitters van de gemeenteraad Stichtse Vecht hiervoor uitgenodigd.  Dit biedt u de mogelijkheid met de politiek te spreken over het onderzoek naar het op afstand bedienbaar maken van de brug en wat de gevolgen hiervan zouden zijn voor ons dorp. Iedereen neemt zelf glazen, drinken en/of wat hapjes mee, wat gebroederlijk gedeeld wordt. Brugwachter Jaap zorgt voor brandende vuurkorven. Start om 17.00 uur. Komt allen!!

IMG_2207