Category Archives: Communicatie

Bericht in de Vreelandbode 13 juni 2013

Op 7 mei jl. heeft het college van B&W van de gemeente Stichtse Vecht besloten een ‘nader onderzoek’ in te stellen naar de centrale brugbediening. Dit zou voor de Van Leer-brug betekenen dat de brugwachter verdwijnt, er alarmlichten, extra borden en camera’s bij de brug geplaatst worden en er bij het openen en sluiten van de brug een geluidssignaal te horen zal zijn.

We hebben ondertussen de wethouders de Groene (Water/Verkeer) en Wiersema (Kleine Kernen) kenbaar gemaakt dat wij op de hoogte gehouden willen worden van de ontwikkelingen in dit onderzoek. De fractievoorzitters in de gemeenteraad hebben we om hun standpunt gevraagd. Continue reading