Category Archives: Documenten

Brieven gestuurd aan de Gemeenteraad

Bijgaand twee brieven die de afgelopen dagen zijn gestuurd naar de gemeenteraad. Eén is geschreven door de direct omwonenden, zoals we afgesproken hebben tijdens onze laatste bijeenkomst op 9 maart. De andere brief is geschreven door Wilco en Caroline Berends als ondernemers van Restaurant De Nederlanden.

20150317 Brief Aan Gemeenteraad (1.6 MiB)

20150316 Brf Aan Raad Caroline En Wilco Berends (50.6 KiB)

De klankbordgroep maakt een start, maar wij zijn niet uitgenodigd.

Het is niet te geloven, maar echt waar. De klankbordgroep die al in het voorjaar van 2013 is toegezegd gaat nu samen komen. De enige genodigden zijn echter de dorpsraden van Breukelen, Loenen en Vreeland. Wij als omwonenden met 600 handtekeningen tegen het verdwijnen van de brugwachter en met inmiddels een flink dossier zijn niet uitgenodigd. Dit ondanks toezegging van de wethouder (Email 10 juni 2013) dat we als direct omwonenden hiervoor uitgenodigd zouden worden. Continue reading

Reactie gemeente op WOB verzoek en ingebreke stelling

Bijgaand de reactie van de gemeente. Nog steeds geen antwoorden op de vragen. Vanzelfsprekend zullen we reageren. We zijn ons momenteel aan het beraden wat de beste manier is.

Het is vreemd dat de gemeente ons consequent informatie blijft onthouden. Zeker omdat alle politieke partijen zich tegen het verdwijnen van de brugwachter hebben uitgesproken.

20141229 antwoord van college