De klankbordgroep maakt een start, maar wij zijn niet uitgenodigd.

Het is niet te geloven, maar echt waar. De klankbordgroep die al in het voorjaar van 2013 is toegezegd gaat nu samen komen. De enige genodigden zijn echter de dorpsraden van Breukelen, Loenen en Vreeland. Wij als omwonenden met 600 handtekeningen tegen het verdwijnen van de brugwachter en met inmiddels een flink dossier zijn niet uitgenodigd. Dit ondanks toezegging van de wethouder (Email 10 juni 2013) dat we als direct omwonenden hiervoor uitgenodigd zouden worden.

In de uitnodiging valt op dat er een technisch en financieel onderzoek is gedaan. Het is volgens de uitnodiging technisch en financieel interessant om de brug op afstand bedienbaar te maken, maar wij hebben daar na diverse WOB verzoeken nog steeds geen inzicht in. Er is voor ons geen enkele manier om te controleren of advies aan het college en vervolgens de  besluitvorming op de juiste gronden plaatsvindt. Zeker is dat goede besluitvorming niet kan plaatsvinden op alleen financiële gronden en technische mogelijkheden.

De gemeente communiceert in de uitnodiging dat de volgende stap een eenmalige ontmoeting met de klankbordgroep is en dan wordt er een advies aan het college gegeven. We worden dus volkomen genegeerd. Wij zullen op korte termijn beslissen over volgende stappen. Op 9 maart zullen we de situatie in ieder geval verder bespreken in het Dorpshuis.

Uitnodiging aan Dorpsraad klankbordgroep Brugbediening (202.6 KiB)

1 thought on “De klankbordgroep maakt een start, maar wij zijn niet uitgenodigd.

  1. Hans Bots

    Even tot tien tellen……..Dit komt op mij over dat ze de belanghebbenden voor een voldongen feit willen plaatsen en daarom geen ‘pottenkijkers’ kunnen gebruiken. Ze willen doordrammen en geen inzage geven.
    Als het echt een heldere rekensom zou zijn ten voordele van automatisering zouden ze openheid kunnen geven. Ze lijken dus iets te verbergen te hebben…….We moeten die wethouder aanspreken op zijn belofte. Ook de ‘eenmalige ontmoeting’ wijst op een houding van een genomen beslissing die ze gaan meedelen.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *