Klankbordgroep 3 juni

Via de Dorpsraad hebben we onderstaande mails ontvangen. Als omwonenden zitten we blijkbaar nog steeds niet aan tafel bij de gemeente….. Vooralsnog is het op afstand bedienen van de Van Leerbrug dus van de baan. We hebben echter nog veel vragen. We zullen na de klankbordgroep van as. woensdag een update geven.

Geachte leden van de klankbordgroep,

Graag informeren we jullie over het volgende, in aansluiting op de mail van Jan Scheeve (zie onderstaand).

Het college heeft afgelopen dinsdag een voorlopig besluit genomen om het onderzoek naar het op afstand bedienen van de bruggen in Loenen, Vreeland en Breukelen af te sluiten. Er bleek onvoldoende draagvlak te zijn voor brugbediening op afstand. Met de maatregel was een jaarlijkse besparing van 100.000,- gemoeid. Samen met de dorpsraden van de drie kernen gaat het college nu op zoek naar alternatieve mogelijkheden om deze besparing alsnog te realiseren. De gemeente start met de kern Vreeland. 

Het college komt tot dit besluit, nadat er onder meer in de klankbordgroep met inwoners negatief is geadviseerd over het op afstand bedienen van de bruggen. In de gemeente Stichtse Vecht worden de bruggen in Maarssen en de bruggen van Rijkswaterstaat op afstand bediend. Het college wilde samen met deze klankbordgroep de mogelijkheden onderzoeken om ook de bruggen in Loenen, Vreeland en Breukelen op afstand te bedienen. Efficiency, kostenbesparing en gelijktrekken van beleid binnen Stichtse Vecht vormen hiervoor de redenen.

In de aanstaande klankbordgroepvergadering geven we een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

 Robert Huijser

Technisch Beleidsmedewerker

 

Mail van Jan Scheeve dd 27 mei 2015.

Beste mensen,

Het college heeft een standpunt bepaald betreffende de centrale brugbediening bruggen Breukelen, Loenen en Vreeland.

We zouden nog 1 klankbordgroep vergadering beleggen en het voorstel is nu om dit 3 juni a.s. te doen om 19.30 uur in dorpshuis Vreeland, voorafgaand aan de bestuursvergadering van de dorpsraad Vreeland.

De bijeenkomst kan kort zijn.

Graag verneem ik van u of deze datum u schikt.

Ik ben vandaag tot vrijdag afwezig, maar kan zaterdag de mail lezen.

Groet,

Jan Scheeve

1 thought on “Klankbordgroep 3 juni

  1. Aginus Kalis

    Wat uitermate storend is in deze mail is dat de gemeente hierin expliciet ervan uit gaat dat hun voorstel resulteert in een besparing van €100.000. Dit terwijl wij menen overtuigend te hebben laten zien dat dit volstrekt niet klopt. Het gevaarlijke hiervan is nu dat de gemeente achterover gaat zitten en voorstelt dat deze “fictieve bezuiniging” dan nu maar door de bewoners dient te worden ingevuld. Wij zijn dus nog niet klaar.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *