Klankbordgroep

Afgelopen maandag hebben we klankbordgroep gehad. Vanuit Vreeland een delegatie en mix van omwonenden en dorpsraad. Zoals hier te zien is hadden we net een rapport binnen. Uit dit rapport blijkt wat ons betreft dat op afstand bedienen van onze brug financieel ook geen voordeel oplevert. Naast alle tegenargumenten lijkt het ons wel duidelijk dat de plannen geen doorgang kunnen vinden. RTV Utrecht heeft hier een paar uur voor de klankbordgroep een item aan gewijd.

Tot onze verbazing werd ons tijdens de klankbordgroep meegedeeld dat de cijfers van het rapport (revisie 2) niet kloppen. Tijdens de klankbordgroep zijn ons op papier wat nieuwe cijfers aangeleverd. De terugverdientijd is plotseling volgens de gemeente veel korter….. Het is een dubieuze gang van zaken.

Bijgaand ons verslag van de vergadering.

2015-03-23 Verslag Klankbordgroep Brug AK (58.1 KiB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *