Over deze site

Deze site is ontstaan naar aanleiding van een onderzoek naar de mogelijkheden van automatisering van onder andere de van Leerbrug. Een groot aantal Vreelanders maakt zich zorgen over het mogelijk verdwijnen van de brugwachter.

Het is de bedoeling dat deze site alle geïnteresseerden informatie geeft over de van Leerbrug en in het bijzonder alle informatie ten aanzien van mogelijke automatisering.

Als je berichten wil plaatsen op deze site dan kan dat. Meld je aan via “Register”.

Er is ook een Facebook pagina. https://www.facebook.com/VreelandVanLeerbrug

Wil je een email sturen dan kan dit naar info@vanleerbrugvreeland.nl

1 thought on “Over deze site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *