Tweede Kamerlid Norbert Klein bezoekt Vreeland inzake Van Leerbrug 

Op maandag 9 maart a.s. zal Tweede Kamerlid Norbert Klein (Vrijzinnige Partij) met de direct omwonenden van de Van Leerbrug komen praten over het gebrek aan duidelijkheid bij de gemeente over het al dan niet op afstand bedienbaar maken van de brug over de Vecht. Zoals bekend onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om de Van Leerbrug (en de dorpsbruggen in Loenen en Breukelen) op afstand te bedienen. Ondanks jarenlange toezeggingen door de gemeente om een klankbordwerkgroep in het leven te roepen, is deze nog steeds niet gerealiseerd. Zodoende dreigt nu besluitvorming zonder input van de omwonenden.

De Vrijzinnige Partij vindt dat bestuurders moeten besturen samen mét de bewoners en niet over hen. Klein kwam de situatie rondom de Van Leerbrug toevallig tegen op internet (www.vanleerbrugvreeland.nl). Aangezien een dergelijke situatie een speerpunt is in het partijprogramma van de Vrijzinnige Partij wil hij graag in gesprek treden met bewoners en politici. “Als ik de website van de bewoners zie, is dit een schoolvoorbeeld van politici die ondanks mooie verkiezingsbeloften burgers al jaren aan het lijntje houden. Laat ze dan nu ook maar in de komende verkiezingstijd flink zijn.”

De bijeenkomst is op maandag 9 maart as om 19.30 uur in de grote zaal van het Dorpshuis. Michiel van Dis zal deze avond een update van de stand van zaken geven. Vanzelfsprekend zijn alle geïnteresseerde dorpsbewoners van harte welkom. Graag even bericht van uw komst naar info@vanleerbrugvreeland.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *