We hebben reactie van de gemeente!!

Vandaag kwam via de post het Programma van Eisen versie 2. Dit is blijkbaar een gewijzigde versie van het plan wat ons in eerste instantie geweigerd is. Verder hebben we diverse documenten uit 2012 ontvangen die we nog niet kenden. Die waren er blijkbaar toch……….

Als laatste nieuwtje zijn Karin en Caroline op de lijst van genodigden gezet voor de klankbordgroep. Dat is best typisch, want we zijn nooit uitgenodigd en hebben ons nooit aangemeld. We zijn hier via de dorpsraad achtergekomen. Maar goed niet zeuren. Uiteindelijk gaat het om het resultaat niet waar?

Hierbij de documenten. Met name het Programma van Eisen is de moeite waard om door te nemen. Op- of aanmerkingen, slimme vragen? Stuur ze aub naar info@vanleerbrugvreeland.nl

20150318 Programma Van Eisen Versie 2 Bijlagen (4.6 MiB)

T24.11.12-00 Inspectieplan (177.2 KiB)

T24.11.12-13 Inspectieresultaten Van Leerbrug Vreeland (1.8 MiB)

T24.11.12-50 Risico-Inventarisatie-Evaluatie (146.6 KiB)

T24.11.12-51 Risicoberekening (90.4 KiB)

 

2015-03-18 Antwoord Van College (1.8 MiB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *